Storitve čiščenja

Čistilni servis Nataša opravlja naslednje storitve:

Prevzemamo redna čiščenja in enkratna dela po naročilu.

Pri delu uporabljamo sodobno čistilno tehniko in ekološko neoporečna čistila, ki bazirajo na visoko kvalitetnih surovinah in ustrezajo vsem zakonom in predpisom za varovanje okolja. Čistilni servis Nataša prevzame skrb za kvalitetno in pravočasno čiščenje prostorov, redni nadzor dela svojih delavcev ter prevzame tudi vsa občasna čiščenja, ki se obračunavajo po ceniku čistilnega servisa.

Dnevno čiščenje se izvaja 1-krat dnevno od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah se izvaja dežurno dnevno čiščenje. Čiščenje zajema opravila, ki jih izvajamo dnevno, tedensko, mesečno in letno. Osnovna opravila, ki se opravljajo, so odvisna od vrste in namembnosti prostorov.

Nudimo Vam tudi:

  1. Dnevno čiščenje (pisarniških prostorov), ki lahko zajema:
  2. Tedensko čiščenje oz. po potrebi:
  3. Mesečno čiščenje:
  4. Letno čiščenje:
  5. Nudimo Vam tudi naslednje storitve:

Dela po naročilu:
Vsa ostala dela so dela po naročilu in ne spadajo v redno čiščenje, in se zaračunavajo posebej po ceniku Čistilni servis, domača in umetnostna obrt, Nataša Širić s.p.